Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Art.13 RODO

W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję, iż:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Magdalena Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514, e-mail : magda.pilates@gmail.com, telefon kontaktowy : 531-043-469 (dalej jako „ADO”), (dalej jako „ADO”).
  2. 2. Pani/Pana Dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celach marketingowych i handlowych na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych (pracownicy), podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera – do czasu wycofania przez Pana/Panią udzielonej zgody.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
  8. Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania informacji handlowych/marketingowych drogą mailową.
  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania informacji handlowych/marketingowych drogą mailową.
Przewiń do góry

Dołącz do naszego newslettera

aby otrzymać darmowy poradnik
z ćwiczeniami dla zdrowych pleców

Pomyślnie zapisano Cię do newslettera!

Pobierz poradnik